CİF ÇÖPKAPARLAR
ŞİMDİYE KADAR DENİZLERİMİZDEN
KG ATIK TOPLADI.

Destek Sözü Ver!

Şehir Seçiniz *

Kişisel verilerinizin Unilever San. ve Tic. Türk A.Ş. ("Unilever") tarafından kullanımı konusunda detaylı bilgi için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

MANİFESTOMUZ

Baktıkça içimiz açılan temiz evlerden,
yaşadıkça bize iyi gelen temiz şehirlere doğru
yeni bir yolculuğa var mısınız?

Temizliğin mutlulukla bir ilişkisi var biliyoruz.
Cif olarak İstanbul da evimiz gibi temiz olsun diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte bu mutluluğu çoğaltmak istiyoruz!
Sosyal mesafe kurallarına uygun Cif Kadıköy Parkı’yla işe başladık.
Karaköy & Eminönü’ndeki yaya alt geçitlerini yeniledik.
İstanbul Boğaz’ına hiç durmadan atık toplayacak Cif Çöpkaparlar yerleştirdik.
Şehirlerimizin temizliği hepimize iyi gelene kadar çalışmaya devam edeceğiz.
Bu yolculuğa hadi gelin birlikte çıkalım.
Çünkü şehirlerimiz #TemizkenGüzel

Videoyu izle

#MerhabaGüzellik!

MARKA AMACIMIZ

Cif olarak temiz bir evde yaşamanın insanı ne kadar mutlu hissettirdiğini çok iyi biliyoruz. Yıllardır evlere temizlik ve bakımla getirdiğimiz güzelliği, #TemizkenGüzel projesiyle evlerin dışına taşıyoruz. Çünkü yaşadığımız alanların güzelliği, temiz ve bakımlı olması esenliğimiz üzerinde olumlu etki yaratıyor. Şehirlerde giderek artan güzelleştirilmiş alanlarımızla, bu mutluluğu sürekli hale getirmek için çalışacağız.

Kadıköy Temizken Güzel

Kadıköy
#TemizkenGüzel

Denizler Temizken Güzel

Denizler
#TemizkenGüzel

CİF
ÇÖPKAPARLAR
ŞİMDİYE KADAR
DENİZLERİMİZDEN
29 TON
ATIK TOPLADI.
Parklar Temizken Güzel

Alt Geçitler
#TemizkenGüzel

Metrobüs Durakları Temizken Güzel

Metrobüs Durakları
#TemizkenGüzel

Şehrimiz Temizken Güzel

Şehrimiz
#TemizkenGüzel

< GERİ

Kadıköy #TemizkenGüzel

Temizliğin mutlulukla bir ilişkisi var biliyoruz.
Bu yüzden Kadıköy’ün merkezinde sosyal mesafe kurallarına uygun Cif Kadıköy Parkı’nı yaptık.

< GERİ

Denizler #TemizkenGüzel

Temizliğin mutlulukla bir ilişkisi var biliyoruz.
Bu yüzden İstanbul Boğaz’ına hiç durmadan atık toplayacak 20 adet Cif Çöpkapar yerleştirdik.

CİF
ÇÖPKAPARLAR
ŞİMDİYE KADAR
DENİZLERİMİZDEN
29 TON
ATIK TOPLADI.
< GERİ

Alt Geçitler #TemizkenGüzel

Temizliğin mutlulukla bir ilişkisi var biliyoruz. Bu yüzden Karaköy ve Eminönü yaya alt geçitlerini yeniledik ve temizledik. Alt geçide bir fotoğraf sergisi kurarak güzelleştirdik.

< GERİ

Metrobüs Durakları #TemizkenGüzel

Temizliğin mutlulukla bir ilişkisi var biliyoruz. Bu yüzden en yoğun duraklardan biri olan Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu’nu baştan sona yeniledik ve temizledik.

< GERİ

Şehrimiz #TemizkenGüzel

Temizliğin mutlulukla bir ilişkisi var biliyoruz.
Bu yüzden şehrin dört bir köşesine yerleştirdiğimiz Cif Hijyen Durakları ile hijyeni sokaklara taşıdık.

NASIL GÜZELLEŞTİRİYORUZ?

Temizken Güzel Projesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay iş birliği ile, Kadıköy, Karaköy ve Eminönü sahillerine, hiç durmadan yüzey atığı toplayacak 20 adet Cif Çöpkapar yerleştirdik. Cif Çöpkaparlarda biriken atıkları günde iki kez toplanması ve geri dönüşüme gönderilmesi için ekip kurduk. Kadıköy’de temizliğiyle hepimize iyi gelecek Cif Kadıköy Parkı’nı inşa ettik. Her gün on binlerce kişinin kullandığı Eminönü ve Karaköy yaya alt geçitlerini yeniledik, resim sergisine dönüştürdük.

aşağı kaydır

X

TEBRİKLER!

Destek sözün başarıyla alındı! Şehirlerimiz, denizlerimiz #TemizkenGüzel

X

HATA!

Bir hata oluştu.

X

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. ("Unilever”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Unilever olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Unilever ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVKK uyarınca "Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsamda ve şartlarda işlemekteyiz.

Unilever tarafından kişisel verilerinizin ne tür yöntemler aracılığıyla ve hangi amaçlar doğrultusunda işlendiği ve saklandığı hakkında daha detaylı bilgi için Unilever Gizlilik İlkeleri ve Çerezler Hakkında Bildirim'i inceleyebilirsiniz.

1. Kişisel Veri Nedir?
Kişisel veri, KVKK'da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, kimlik numaranız, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız ve benzeri bilgiler kişisel veri olarak adlandırılmaktadır. Unilever, kişisel verilerinizi, Unilever ile doğrudan paylaştığınız hallerde, otomatik yollarla veya üçüncü şahıs platformları gibi başka kaynaklar aracılığıyla toplamaktadır.

2. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve dayanağı nedir?
Unilever ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi kampanyalar ve avantajlardan haberdar edebilmek için Unilever kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir.
Bu doğrultuda Unilever; kişisel verilerinizi, her türlü şikâyetinizi değerlendirmek ve işleme almak, ödemelerinizi işleme almak, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, iletişim yöntemlerimizi ve internet sitelerimizin işlevselliğini geliştirmek ve sizin için kişiselleştirilmiş ürünler, iletişim içerikleri ve hedefe yönelik reklamlar ve ayrıca ürün tavsiyeleri sunmak için toplamakta ve işlemektedir.
Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda Unilever, kişisel verilerinizi, açık rızanıza istinaden, veya sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimizin gerektirdiği hallerde, burada belirtilen amaçlar ve kapsam dahilinde işlemekte ve saklamaktadır.

3. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?
Kişisel verileriniz Unilever hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız iş ortağımız olan yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla (kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı, bulut vb. hizmetleri sunan şirketlerle) paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, Unilever internet sitelerini ziyaretinize ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Unilever'in ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri kanunen talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

4. Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?
Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz Unilever'in yurtiçi/yurtdışı güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Unilever standartlarına uygun olarak saklanmaktadır. Bu kapsamda Unilever, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yasal mevzuat ile belirlenen gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır.

5. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?
KVKK Madde 7/f.1. hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlü kılındığımız yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan haklarınız nelerdir?
KVKK Madde 11 uyarınca, kişisel verilerinizin işlendiği Unilever tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde;
- herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
- kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
- kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
- kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
- kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
- kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
- silme ve düzeltme işlemlerinin, verilerin aktarıldığını üçüncü kişilere bildirilmesi isteme;
- kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme; ve
- kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

7. Tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ne şekilde kullanabilirsiniz?
KVKK Madde 11'de yer alan ve yukarıda sayılan haklarınızı https://www.unilever.com.tr/contact/contact-form adresindeki iletişim formu aracılığıyla veya Unilever tüketici hattı 444 25 19'u arayarak kullanabilirsiniz.

X

Unilever Markaları

Gıda ve Dondurma :
Magnum
Algida
Cornetto
Algida Maraş Usulü
Carte d’Or
Max
Lipton
Knorr
Hellmann’s
Calve
Unilever Food Solutions
Food Service 2019

Ev Bakımı :
Cif
Domestos
Omo
Yumoş
Rinso

Güzellik ve Kişisel Bakım :
Axe
Dove
Dove Men +Care
Rexona
Signal
Clear
Elidor
Toni&Guy
Vaseline
Simple
Pure Line
Love Beauty and Planet